លក្ខខណ្ឌ

bannerAbout

លក្ខខណ្ឌ

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ WELDONE ELECTRONICS LTD ។គេហទំព័រអ៊ីនធឺណិត។ដូចដែលបានប្រើក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ៖ (i) "យើង", "ពួកយើង" ឬ "របស់យើង" សំដៅលើ WELDONE ELECTRONICS LTD ។(ii) "អ្នក" ឬ "របស់អ្នក" សំដៅលើបុគ្គល ឬអង្គភាពដែលប្រើប្រាស់ "គេហទំព័រអ៊ីនធឺណិត; (iii) "គេហទំព័រអ៊ីនធឺណិត" សំដៅលើទំព័រដែលអាចមើលបានទាំងអស់ (រួមទាំងបឋមកថាទំព័រ ក្រាហ្វិកផ្ទាល់ខ្លួន រូបតំណាងប៊ូតុង តំណ និងអត្ថបទ) កូដកម្មវិធីមូលដ្ឋាន និងសេវាភ្ជាប់មកជាមួយ និងឯកសារនៃគេហទំព័រនេះ និង (iv) "ដៃគូ" សំដៅលើអង្គភាពភាគីទីបី ដែល WELLDONE ELECTRONICS LTD. បានបង្កើតកំណែនៃគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតនេះ ឬដែល WELLDONE ELECTRONICS LTD. បានអនុញ្ញាត។ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រអ៊ីនធឺណែតនេះ ឬជាមួយអ្នកដែល WELLDONE ELECTRONICS LTD. មានទំនាក់ទំនងទីផ្សាររួមគ្នា។ តាមរយៈការចូលប្រើ ការរុករក និង/ឬការប្រើប្រាស់គេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតនេះ អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកបានអាន យល់ និងយល់ព្រមនឹងចងភ្ជាប់ដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និង លក្ខខណ្ឌ និងអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមានទាំងអស់។
 

1. អ្នកទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណប្រើប្រាស់

យើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណមានកំណត់ មិនផ្តាច់មុខ មិនអាចផ្ទេរបាន និងអាចដកហូតបាន ដើម្បីប្រើប្រាស់គេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់តែការគ្រប់គ្រងដំណើរការទិញរបស់អ្នក រួមទាំងការមើល ការស្នើសុំ ការយល់ព្រម និងបញ្ជាទិញផលិតផលសម្រាប់ខ្លួនអ្នក ឬក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ក្នុងនាមជាអ្នកទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណនៃគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិត អ្នកមិនអាចជួល ជួល ផ្តល់ការប្រាក់លើសុវត្ថិភាព ឬផ្ទេរសិទ្ធិណាមួយដែលអ្នកមានក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតនេះ។អ្នក​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​លក់​បន្ត​នូវ​សេវាកម្ម​គ្រប់គ្រង​ការ​ទិញ​និង​ដំណើរការ​នៃ​គេហទំព័រ​អ៊ីនធឺណិត​នេះ​ទេ។
 

2. គ្មានការធានា/ការបដិសេធ

វែលឌីន អេឡិកត្រូនិក អិលធីឌីហើយដៃគូរបស់ខ្លួនមិនធានាថាការប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើគេហទំព័រអ៊ីនធឺណេតនឹងមិនមានការរំខាន សារ ឬសំណើនឹងត្រូវបានបញ្ជូន ឬថាប្រតិបត្តិការនៃគេហទំព័រអ៊ីនធឺណែតនឹងមិនមានកំហុស ឬមានសុវត្ថិភាព។លើសពីនេះ យន្តការសុវត្ថិភាពដែលអនុវត្តដោយ WELLDONE ELECTRONICS LTD.ហើយដៃគូរបស់វាអាចមានដែនកំណត់ពីកំណើត ហើយអ្នកត្រូវតែកំណត់ខ្លួនអ្នកថាគេហទំព័រអ៊ីនធឺណែតបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នកបានគ្រប់គ្រាន់។វែលឌីន អេឡិកត្រូនិក អិលធីឌីហើយដៃគូរបស់វាមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះទិន្នន័យរបស់អ្នក មិនថារស់នៅលើរបស់យើង ឬម៉ាស៊ីនមេរបស់អ្នកទេ។
អ្នកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ការប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នក និងរក្សាការសម្ងាត់នៃពាក្យសម្ងាត់ និងព័ត៌មានរបស់អ្នក។យើងបង្អាក់ការចែករំលែកពាក្យសម្ងាត់ និងលេខគណនីរបស់អ្នកជាមួយនរណាម្នាក់។ការចែករំលែកបែបនេះនឹងស្ថិតក្នុងហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងស្រុង។អាស្រ័យហេតុនេះ អ្នកគួរតែជ្រើសរើសពាក្យសម្ងាត់តែមួយគត់ ដែលមិនច្បាស់ ហើយផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឱ្យបានញឹកញាប់។
ក្រុមហ៊ុន WELDONE Electronic LTD.គេហទំព័រអ៊ីនធឺណែត និងមាតិការបស់វាត្រូវបានផ្តល់ជូន "ដូចដែល" និង WELDONE ELECTRONICS LTD ។ហើយដៃគូរបស់ខ្លួនមិនធ្វើការតំណាង ឬការធានាណាមួយទាក់ទងនឹងគេហទំព័រនេះ ខ្លឹមសាររបស់វា ឬផលិតផលណាមួយឡើយ។វែលឌីន អេឡិកត្រូនិក អិលធីឌីនិងដៃគូរបស់ខ្លួនសូមបដិសេធទាំងស្រុងនូវការធានាទាំងអស់ ទាំងការបង្ហាញ ឬដោយប្រយោល នៃភាពអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ភាពសមស្របសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ ឬការមិនរំលោភបំពាន។ការបដិសេធនេះដោយ WELLDONE ELECTRONICS LTD.ហើយដៃគូររបស់ខ្លួនមិនប៉ះពាល់ដល់ការធានារបស់អ្នកផលិតនោះទេ បើមាន ដែលនឹងប្រគល់ជូនអ្នកវិញ។WELLDONE ELECTRONICS LTD., ដៃគូររបស់ខ្លួន, អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកលក់បន្តរបស់ខ្លួន នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយផ្ទាល់, ដោយប្រយោល, ពិសេស, ដោយចៃដន្យ ឬជាលទ្ធផល (រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការខូចខាតសម្រាប់ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ការរំខានអាជីវកម្ម ការបាត់បង់ព័ត៌មាន ឬ ទិន្នន័យ ការរំខានកុំព្យូទ័រ និងផ្សេងទៀត) ឬតម្លៃនៃលទ្ធកម្មនៃទំនិញជំនួស ឬសេវាកម្មដែលកើតឡើងពី ឬទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផល ឬការប្រើប្រាស់ ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រអ៊ីនធឺណែតនេះ បើទោះបីជា WELLDONE ELECTRONICS LTD ក៏ដោយ។និង/ឬដៃគូរបស់ខ្លួននឹងត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះ ឬសម្រាប់ការទាមទារដោយភាគីណាមួយផ្សេងទៀត។វែលឌីន អេឡិកត្រូនិក អិលធីឌីហើយដៃគូរបស់ខ្លួនមិនតំណាង ឬធានាថាព័ត៌មានដែលផ្តល់នៅលើគេហទំព័រអ៊ីនធឺណែតនេះគឺត្រឹមត្រូវ ពេញលេញ ឬបច្ចុប្បន្ន។ដែនកំណត់ទាំងនេះនឹងរួចផុតពីការបញ្ចប់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។
 

3. ចំណងជើង

រាល់ចំណងជើង សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្នុងគេហទំព័រអ៊ីនធឺណែត ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន WELLDONE ELECTRONICS LTD. ដែលជាដៃគូ និង/ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់វា។ច្បាប់រក្សាសិទ្ធិ និងសន្ធិសញ្ញាការពារគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតនេះ ហើយអ្នកមិនត្រូវលុបការជូនដំណឹង ឬស្លាកដែលមានកម្មសិទ្ធិណាមួយនៅលើគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតឡើយ។តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រអ៊ីនធឺណែតនេះ គ្មានសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញានឹងផ្ទេរទៅឱ្យអ្នកឡើយ។
 

4. ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង

វែលឌីន អេឡិកត្រូនិក អិលធីឌីហើយដៃគូរបស់ខ្លួនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការអាប់ដេត និងអាប់ដេតគេហទំព័រអ៊ីនធឺណេត តាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើង ដោយគ្មានការជូនដំណឹងដល់អ្នក រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ ការផ្លាស់ប្តូរមុខងារ ចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើប្រាស់ នីតិវិធី ឯកសារ ឬលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។វែលឌីន អេឡិកត្រូនិក អិលធីឌីរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលមាននៅទីនេះ និងក្នុងគោលការណ៍ ដោយបង្ហោះពួកវានៅលើគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិត។ប្រសិនបើការអាប់ដេត អាប់ដេត ឬការកែប្រែណាមួយគឺមិនអាចទទួលយកបានចំពោះអ្នកទេ ដំណោះស្រាយតែមួយគត់របស់អ្នកគឺត្រូវឈប់ប្រើប្រាស់គេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ការបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រអ៊ីនធឺណេតរបស់អ្នក បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង ឬការបង្ហោះកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនឹងបង្កើតជាការយល់ព្រមលើការផ្លាស់ប្តូរ។
 

5. ការហាមឃាត់ប្រឆាំងនឹងការកែប្រែ

នៅក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណខាងលើ អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យកែប្រែ បកប្រែ ចងក្រងឡើងវិញ រុះរើ ឬបញ្ច្រាសវិស្វកម្ម ឬព្យាយាមទាញយកប្រភពកូដសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិត ឬបង្កើតដេរីវេ WELLDONE ELECTRONICS LTD។ផ្អែកលើគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិត ឬផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិត។សម្រាប់គោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ "វិស្វកម្មបញ្ច្រាស" មានន័យថាការពិនិត្យ ឬការវិភាគនៃកម្មវិធីគេហទំព័រអ៊ីនធឺណែត ដើម្បីកំណត់កូដប្រភព រចនាសម្ព័ន្ធ អង្គការ ការរចនាខាងក្នុង ក្បួនដោះស្រាយ ឬឧបករណ៍បំប្លែងកូដ។
 

6. ការបញ្ចប់

អាជ្ញាបណ្ណនេះនឹងបញ្ចប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលយើងជូនដំណឹងដល់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានពិពណ៌នានៅទីនេះ។វែលឌីន អេឡិកត្រូនិក អិលធីឌីមានសិទ្ធិបញ្ចប់អាជ្ញាបណ្ណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ពេលវេលា ដោយគ្មានហេតុផលណាមួយ ឬគ្មាន។ការបញ្ចប់បែបនេះអាចផ្អែកលើការសំរេចចិត្តរបស់ WELLDONE ELECTRONICS LTD ។និង/ឬដៃគូរបស់ខ្លួន។
 

7. ការបដិសេធផ្សេងៗ

វែលឌីន អេឡិកត្រូនិក អិលធីឌីហើយដៃគូរបស់ខ្លួននឹងមិនទទួលខុសត្រូវ ឬទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកចំពោះការពន្យារពេល ឬការខកខានក្នុងការអនុវត្តក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ ប្រសិនបើការយឺតយ៉ាវ ឬបរាជ័យនោះបណ្តាលមកពីអគ្គីភ័យ ការផ្ទុះ វិវាទការងារ ការរញ្ជួយដី ជនរងគ្រោះ ឬគ្រោះថ្នាក់ កង្វះ ឬការបរាជ័យនៃមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និង/ឬ សេវាកម្ម កង្វះ ឬការបរាជ័យនៃគ្រឿងបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍ និង/ឬសេវាកម្មនានា រួមទាំងសេវាអ៊ីនធឺណិត ជំងឺរាតត្បាត ទឹកជំនន់ គ្រោះរាំងស្ងួត ឬដោយសារសង្គ្រាម បដិវត្តន៍ ភាពចលាចលស៊ីវិល ការរារាំង ឬការហ៊ុមព័ទ្ធ ទង្វើរបស់ព្រះ អសមត្ថភាពក្នុងការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់ណាមួយ ការអនុញ្ញាត ឬការអនុញ្ញាត ឬដោយហេតុផលនៃច្បាប់ណាមួយ សេចក្តីប្រកាស បទប្បញ្ញត្តិ បទបញ្ជា ការទាមទារ ឬតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយ ឬដោយហេតុផលនៃបុព្វហេតុណាមួយផ្សេងទៀត ទោះបីជាស្រដៀងគ្នា ឬមិនដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបានរាប់បញ្ចូលក៏ដោយ លើសពីការគ្រប់គ្រងសមហេតុផលនៃ WELLDONE ELECTRONICS LTD ។និងដៃគូរបស់ខ្លួន។
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតំណាងឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងពេញលេញទាក់ទងនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណនេះ ហើយអាចត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មបានតែដោយការកែប្រែជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលប្រតិបត្តិដោយភាគីទាំងពីរ។
ប្រសិនបើបទប្បញ្ញត្តិណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនអាចអនុវត្តបាន ការផ្តល់នោះនឹងត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់តែក្នុងកម្រិតចាំបាច់ ដើម្បីធ្វើឱ្យវាអាចអនុវត្តបាន។
អ្នកតំណាង និងធានាថា ក្នុងនាមជាបុគ្គលដែលយល់ព្រមតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាត និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចឱ្យយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងនាមខ្លួនអ្នក និងស្ថាប័នណាមួយដែលអ្នកតំណាងឱ្យ។