បច្ចេកវិទ្យាបំបែកកំដៅ

Thermoelectirctric Separation Tech

 

តើស្រទាប់ខាងក្រោមបំបែកកំដៅគឺជាអ្វី?

ស្រទាប់សៀគ្វី និងបន្ទះកម្ដៅនៅលើស្រទាប់ខាងក្រោមត្រូវបានបំបែកចេញពីគ្នា ហើយមូលដ្ឋានកម្ដៅនៃធាតុផ្សំកម្ដៅទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងឧបករណ៍ផ្ទុកកំដៅ ដើម្បីសម្រេចបាននូវឥទ្ធិពលនៃចរន្តកំដៅដ៏ល្អប្រសើរ (សូន្យកម្ដៅ)។សម្ភារៈនៃស្រទាប់ខាងក្រោមជាទូទៅគឺលោហៈ (ទង់ដែង) ស្រទាប់ខាងក្រោម។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ២៥-កុម្ភៈ-២០២២